SD
126 lượt xem Download
Bóng Ma Anh Quốc: Phần 2

Bóng Ma Anh Quốc: Phần 2 (2013–)

Peaky Blinders: Season 2

2013– UK 60 min English, Romanian, Irish

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Joe Cole, Ned Dennehy, Ian Peck, Finn Cole, Tony Pitts, Harry Kirton, Annabelle Wallis, Aimee-Ffion Edwards, Packy Lee, Natasha O'Keeffe, Sam Neill, Jordan Bolger, Eric Campbell, Tom Hardy, Kate Phillips, Jeffrey Postlethwaite, Matthew Postlethwaite

Nội dung

Phim nói về gia đình của Shelby ở thế kỷ thứ 19, lúc bấy giờ người cầm đầu băng đảng Peaky Blinders khét tiếng trong thế giới ngầm là Tommy Shelby – là đứa con trai thứ 2 trong gia đình, quá trình thời thăm tiếng của Tommy là dựa vào những mưu mô và thủ đoạn tàn nhẫn

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 8.8
  • Country: UK
  • Year: 2013–
  • Language: English, Romanian, Irish
  • Writer: Steven Knight
  • Actors: Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Joe Cole, Ned Dennehy, Ian Peck, Finn Cole, Tony Pitts, Harry Kirton, Annabelle Wallis, Aimee-Ffion Edwards, Packy Lee, Natasha O'Keeffe, Sam Neill, Jordan Bolger, Eric Campbell, Tom Hardy, Kate Phillips, Jeffrey Postlethwaite, Matthew Postlethwaite
  • IMDB Code: 2442560

Để lại ý kiến của bạn