SD
110 lượt xem Download
Bước Chân An Lạc

Bước Chân An Lạc (2017)

Walk with Me

2017 UK 94 min English, French, Vietnamese

Đạo diễn

Marc J. Francis , Max Pugh

Diễn viên

Benedict Cumberbatch, Thich Nhát Hanh, Brother Pháp De, Brother Pháp Dung, Brother Pháp Huu, Chan Khong, Brother Pháp Linh, Sister Dang Nghiêm, Sister Dinh Nghiêm, Brother Pháp Siêu

Nội dung

BƯỚC CHÂN AN LẠC là bộ phim thiền định về một cộng đồng các nhà sư và chư Ni Phật giáo đã cống hiến đời mình để làm chủ được nghệ thuật chánh niệm với vị thầy nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.4
  • Country: UK
  • Year: 2017
  • Language: English, French, Vietnamese
  • Writer: Marc J. Francis, Max Pugh
  • Director: Marc J. Francis , Max Pugh
  • Actors: Benedict Cumberbatch, Thich Nhát Hanh, Brother Pháp De, Brother Pháp Dung, Brother Pháp Huu, Chan Khong, Brother Pháp Linh, Sister Dang Nghiêm, Sister Dinh Nghiêm, Brother Pháp Siêu
  • Budget: $689,633
  • IMDB Code: 2331100

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan