SD
962 lượt xem Download
Búp Bê Tình

Búp Bê Tình (2016)

Sex Doll

2016 UK, France 102 min English, French

Đạo diễn

Sylvie Verheyde

Diễn viên

Hafsia Herzi, Ash Stymest, Karole Rocher, Paul Hamy

Nội dung

Set in London’s world of high class call girls, Amoureux Solitaires tells the story of London based French escort Virginie, and Rupert, a man who rescues trafficked girls – A tale of modern love.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 4937564
  • Director: Sylvie Verheyde
  • Actors: Hafsia Herzi, Ash Stymest, Karole Rocher, Paul Hamy
  • Writer: Sylvie Verheyde (screenplay)
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 5.0/10 (theo IMDb)
  • Country: UK, France
  • Language: English, French

Để lại ý kiến của bạn