SD
683 lượt xem Download
Calibre

Calibre (2018)

Calibre

2018 UK 101 min English

Đạo diễn

Matt Palmer

Diễn viên

Jack Lowden, Martin McCann, Tony Curran, Ian Pirie, George Anton, Kate Bracken, Therese Bradley, Joe Cassidy, Cameron Jack, Kitty Lovett, Cal MacAninch, Rob McGillivray, Donald McLeary, Cody Mitchell, Olivia Morgan

Nội dung

Two lifelong friends head up to an isolated Scottish Highlands village for a weekend hunting trip. Nothing could prepare them for what follows.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.7
  • Country: UK
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Matt Palmer
  • Director: Matt Palmer
  • Actors: Jack Lowden, Martin McCann, Tony Curran, Ian Pirie, George Anton, Kate Bracken, Therese Bradley, Joe Cassidy, Cameron Jack, Kitty Lovett, Cal MacAninch, Rob McGillivray, Donald McLeary, Cody Mitchell, Olivia Morgan
  • IMDB Code: 6218358

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn