SD
17 lượt xem Download
Cậu Spud Học Bay

Cậu Spud Học Bay (2014)

Spud 3: Learning to Fly

2014 South Africa 89 min English

Đạo diễn

John Barker

Diễn viên

Genna Blair, Jonathan Briedenhann, Tom Burne, Mat Caldecott, John Cleese, Sonia Esguiera, Travis Hornsby, Andre Jacobs, Byron Langley, Christine le Brocq, Caspar Lee, Alex McGregor, Aaron McIlroy, Mvelisi Mvandaba, Brenda Ngxoli

Nội dung

Bộ phim tiếp tục với cậu trai Spud Milton, người luôn yếu nhưng thích ra gió. Cậu trải nghiệm những điều sống còn trong cuộc đời và ghi vào nhật ký: “Khi nói chuyện với phụ nữ, đừng tìn vào lời của họ”. Năm nay, ở tuổi 16, chàng quay trở về trường xưa chốn cũ. Bao chuyện rắc rối cũng từ đó mà ra.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: John Barker
  • Actors: Genna Blair, Jonathan Briedenhann, Tom Burne, Mat Caldecott, John Cleese, Sonia Esguiera, Travis Hornsby, Andre Jacobs, Byron Langley, Christine le Brocq, Caspar Lee, Alex McGregor, Aaron McIlroy, Mvelisi Mvandaba, Brenda Ngxoli
  • Writer: John Van De Ruit
  • Year: 2014
  • IMDB rating: 6
  • Country: South Africa
  • Language: English
  • IMDB Code: 3121562

Để lại ý kiến của bạn