SD
1252 lượt xem Download
Chiến Dịch ISISX

Chiến Dịch ISISX (2018)

Project ISISX

2018 USA 46 min English

Nội dung

Một tổ chức khủng bố đang có kế hoạch tấn công quân đội ở trong và ngoài nước Mỹ. Một kế hoạch do chính phủ Mỹ vạch ra để ngặn chặn cuộc chiến này nhằm không để bọn chúng có cơ hội ra tay thực hiện….

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 4.8 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn