SD
63 lượt xem Download
Chiến Lưu Diễn Kỳ Quặc

Chiến Lưu Diễn Kỳ Quặc (2016)

David Brent: Life on the Road

2016 UK, USA 96 min English

Đạo diễn

Ricky Gervais

Diễn viên

Ricky Gervais, Rob Jarvis, Abbie Murphy, Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Andrew Brooke, Miles Chapman, Tom Bennett, Rebecca Gethings, Kim Benson, Alfie Stewart, Doc Brown, Tom Basden, Andy Burrows, Stuart Wilkinson

Nội dung

Ricky Gervais đóng chính, đạo diễn và sản xuất dự án hài hước có nội dung mỉa mai một nhân viên kinh doanh mơ hão làm ca sĩ nhạc rock.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.3
  • Country: UK, USA
  • Year: 2016
  • Language: English
  • Writer: Ricky Gervais
  • Director: Ricky Gervais
  • Actors: Ricky Gervais, Rob Jarvis, Abbie Murphy, Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Andrew Brooke, Miles Chapman, Tom Bennett, Rebecca Gethings, Kim Benson, Alfie Stewart, Doc Brown, Tom Basden, Andy Burrows, Stuart Wilkinson
  • IMDB Code: 3137630

Để lại ý kiến của bạn