SD
300 lượt xem Download
Chui Vào Chỗ Chết

Chui Vào Chỗ Chết (2017)

Dead on Arrival

2017 USA 97 min

Đạo diễn

Stephen C. Sepher

Diễn viên

D.B. Sweeney, Lillo Brancato, Christa B. Allen, Scottie Thompson, Chris Mulkey, Billy Flynn, Laura Flannery, Billy Slaughter, Christopher Rob Bowen, Matthew Pohlkamp, Maria O'Brien, Stephen C. Sepher, Nazo Bravo, Tyson Sullivan, Aaron Mitchell

Nội dung

Anh là đại diện bán hàng dược phẩm đến thăm một thị trấn nhỏ ở Louisiana về kinh doanh. Anh ta thấy mình trong một thế giới đen tối của tham nhũng và giết người với 24 giờ để sống, chạy trốn cảnh sát, đám đông và cảnh sát trưởng muốn anh ta phải chết.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.8
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Writer: Stephen C. Sepher
  • Director: Stephen C. Sepher
  • Actors: D.B. Sweeney, Lillo Brancato, Christa B. Allen, Scottie Thompson, Chris Mulkey, Billy Flynn, Laura Flannery, Billy Slaughter, Christopher Rob Bowen, Matthew Pohlkamp, Maria O'Brien, Stephen C. Sepher, Nazo Bravo, Tyson Sullivan, Aaron Mitchell
  • IMDB Code: 5903088

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan