SD
354 lượt xem Download
Cô Phù Thủy Dâm Đãng

Cô Phù Thủy Dâm Đãng (2016)

The Love Witch

2016 USA 120 min English

Đạo diễn

Anna Biller

Diễn viên

Samantha Robinson, Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise

Nội dung

A modern-day witch uses spells and magic to get men to fall in love with her, in a tribute to 1960s pulp novels and Technicolor melodramas.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3908142
  • Director: Anna Biller
  • Actors: Samantha Robinson, Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise
  • Writer: Anna Biller
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 6.3/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn