SD
151 lượt xem Download
Con Mồi

Con Mồi (2017)

Downrange

2017 USA 90 min English

Đạo diễn

Ryûhei Kitamura

Diễn viên

Kelly Connaire, Stephanie Pearson, Rod Hernandez, Anthony Kirlew, Alexa Yeames, Jason Tobias, Aion Boyd, Eric Matuschek, Ikumi Yoshimatsu, Hana Burson, Chris Powell, Graham Skipper, Nick Burson, Emory Lawrence

Nội dung

Một cuộc du lịch của 5 thanh niên teen biến thành con mồi của một kẻ bắn tỉa vô hình

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.3
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Ryûhei Kitamura, Joey O'Bryan
  • Director: Ryûhei Kitamura
  • Actors: Kelly Connaire, Stephanie Pearson, Rod Hernandez, Anthony Kirlew, Alexa Yeames, Jason Tobias, Aion Boyd, Eric Matuschek, Ikumi Yoshimatsu, Hana Burson, Chris Powell, Graham Skipper, Nick Burson, Emory Lawrence
  • IMDB Code: 6138228

Để lại ý kiến của bạn