SD
1115 lượt xem Download
Cuộc Chiến Phi Nghĩa

Cuộc Chiến Phi Nghĩa (2018)

Point Man

2018 USA 107 min English

Nội dung

Set in Vietnam in April 1968 – three months after the tide-turning Tet Offensive and one month after the assassination of Martin Luther King Jr.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 4.6 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn