SD
117 lượt xem Download
Cuộc Chiến Sinh Tử 2

Cuộc Chiến Sinh Tử 2 (2003)

Battle Royale II

2003 Japan 134 min Japanese

Nội dung

Sau khi thoát chết tại Battle Royal 1, Shuya Nanahara đã lập ra Wild 7 tuyên chiến với cả thế giới. Vì vậy, Battle Royal 2 được thiết lập với một cuộc chiến đẫm máu hơn. Những học sinh được lựa chọn lần này không phải tự giết nhau nữa mà là đi giết những kẻ đối đầu Wild 7…

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 4.7 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn