SD
39 lượt xem Download
Cuộc Đời Khác

Cuộc Đời Khác (2017)

OtherLife

2017 Australia 96 min English

Đạo diễn

Ben C. Lucas

Diễn viên

Jessica De Gouw, Shalom Brune-Franklin, Thomas Cocquerel, T.J. Power, Liam Graham, Clarence John Ryan, Sarah Anjuli, Hoa Xuande, Adam T Perkins, Anna Philp, Priscilla-Anne Forder, Rebecca Caldwell, Maggie Meyer, Fiona Blackhall, Joseph J.U. Taylor

Nội dung

Phim OtherLife kể về Ren Amari chế tạo ra một loại thuốc tên OtherLife. Nó có thể mở rộng nhận thức về thời gian của não và tạo ra một thực tại ảo ngay trong đầu óc người đó. Vài giây ở đời thực có thể bằng vài tiếng hoặc vài ngày đối với người dùng OtherLife. Chính phủ muốn dùng thuốc này cho tù nhân phải chịu án phạt dài. Ren Amari không đồng ý nhưng rồi cô nhận ra mình là chuột thí nghiệm bị kẹt ở nhà tù trong đầu của cô.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.3
  • Country: Australia
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Kelley Eskridge, Ben C. Lucas, Gregory Widen
  • Director: Ben C. Lucas
  • Actors: Jessica De Gouw, Shalom Brune-Franklin, Thomas Cocquerel, T.J. Power, Liam Graham, Clarence John Ryan, Sarah Anjuli, Hoa Xuande, Adam T Perkins, Anna Philp, Priscilla-Anne Forder, Rebecca Caldwell, Maggie Meyer, Fiona Blackhall, Joseph J.U. Taylor
  • IMDB Code: 4693358

Để lại ý kiến của bạn