SD
62 lượt xem Download
Cuốn Sách Bí Hiểm

Cuốn Sách Bí Hiểm (2017)

Residue

2017 Canada 82 min

Đạo diễn

Rusty Nixon

Diễn viên

James Clayton, Taylor Hickson, Matt Frewer, Elysia Rotaru, Alika Autran, Dan Payne, Costas Mandylor, William B. Davis, Blaine Anderson, Scotty Mac, Jason Burkart, Michael Matic, Linda Darlow, Thomas Potter, Paul Vigano

Nội dung

Một nhà điều tra tư nhân đọc cuốn sách có nguồn gốc tội lỗi và vô tình đặt con gái mình vào cuộc chiến của những linh hồn vĩnh cửu.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.8
  • Country: Canada
  • Year: 2017
  • Writer: Rusty Nixon
  • Director: Rusty Nixon
  • Actors: James Clayton, Taylor Hickson, Matt Frewer, Elysia Rotaru, Alika Autran, Dan Payne, Costas Mandylor, William B. Davis, Blaine Anderson, Scotty Mac, Jason Burkart, Michael Matic, Linda Darlow, Thomas Potter, Paul Vigano
  • IMDB Code: 5009286

Để lại ý kiến của bạn