SD
73 lượt xem Download
Cuốn Theo Án Mạng

Cuốn Theo Án Mạng (2016)

Brooklyn Tide

2016 USA 75 min English

Đạo diễn

Rubidium Wu

Diễn viên

Clem McIntosh, J.D. Brown, Bern Cohen, Aurora Leonard, Dalane Mason, Edvin Ortega, Victoria Ratermanis, Eric Stafford

Nội dung

Two FBI agents pursue members of a radical hacker collective after they steal a powerful cyber-weapon.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5
  • Country: USA
  • Year: 2016
  • Language: English
  • Writer: Rubidium Wu
  • Director: Rubidium Wu
  • Actors: Clem McIntosh, J.D. Brown, Bern Cohen, Aurora Leonard, Dalane Mason, Edvin Ortega, Victoria Ratermanis, Eric Stafford
  • IMDB Code: 5142898

Để lại ý kiến của bạn