SD
77 lượt xem Download
Dấu Vết Thú

Dấu Vết Thú (2017)

Spoor | Pokot

2017 Poland, Germany, Czech Republic, Sweden, Slovakia 128 min Polish, English

Đạo diễn

Agnieszka Holland , Kasia Adamik

Diễn viên

Agnieszka Mandat-Grabka, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal, Patrycja Volny, Miroslav Krobot, Borys Szyc, Tomasz Kot, Andrzej Grabowski, Katarzyna Herman, Marcin Bosak, Andrzej Konopka, Sebastian Pawlak, Katarzyna Skarzanka, Edwin Bazanski, Katarzyna Bednarz

Nội dung

Janina Duszejko, một người phụ nữ lớn tuổi, sống một mình ở thung lũng Klodzko, nơi có hàng loạt các tội ác bí ẩn. Duszejko bị thuyết phục rằng cô ấy biết ai là kẻ giết người, nhưng không ai tin cô ấy.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.7
  • Country: Poland, Germany, Czech Republic, Sweden, Slovakia
  • Year: 2017
  • Language: Polish, English
  • Writer: Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk
  • Director: Agnieszka Holland , Kasia Adamik
  • Actors: Agnieszka Mandat-Grabka, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal, Patrycja Volny, Miroslav Krobot, Borys Szyc, Tomasz Kot, Andrzej Grabowski, Katarzyna Herman, Marcin Bosak, Andrzej Konopka, Sebastian Pawlak, Katarzyna Skarzanka, Edwin Bazanski, Katarzyna Bednarz
  • IMDB Code: 5328350

Để lại ý kiến của bạn