HD
410 lượt xem Download
Đội Chống Xã Hội Đen

Đội Chống Xã Hội Đen (2017)

OCTB

2017 Hong Kong
24/30

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Phim Đội Chống Xã Hội Đen nói về nội gián quay trở lại làm cảnh sát, cũng có nội gián, cũng nói về những khó khăn của nội gián vì phải phản bội lại người tin cậy mình, nhưng ăn đứt Sứ Đồ về độ hấp dẫn và độ thực tế. Vì đây là phim mạng nên bạo lực hơn rất nhiều, nghiêm cấm trẻ em đang cho con bú và bà mẹ dưới 16 tuổi xem phim này nhé.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn