SD
99 lượt xem Download
Đời Sống Ngục Tù

Đời Sống Ngục Tù (2017–)

Prison Playbook / Wise Prison Life

2017– South Korea Korean
14/16

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Moo-Seong Choi, Sung-won Choi, Kim Han-Jong, Hwa-Young Im, Jeong Jae-Seong, Woong-in Jeong, Seo Ji-Hoon, Suk-Tae Joo, Hae-In Jung, Krystal Jung, Kyung-ho Jung, Min-sung Jung, Ki-Doong Kang, Sung-Cheol Kim, Kyoo-hyung Lee

Nội dung

Là bộ phim truyền hình mô tả chân thực cuộc sống của nhiều loại tù nhân khác nhau, mỗi người một tội, và khắc hoạ được hình ảnh của những cai ngục, nhân viên làm việc trong nhà tù.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 8.3
  • Country: South Korea
  • Year: 2017–
  • Language: Korean
  • Actors: Moo-Seong Choi, Sung-won Choi, Kim Han-Jong, Hwa-Young Im, Jeong Jae-Seong, Woong-in Jeong, Seo Ji-Hoon, Suk-Tae Joo, Hae-In Jung, Krystal Jung, Kyung-ho Jung, Min-sung Jung, Ki-Doong Kang, Sung-Cheol Kim, Kyoo-hyung Lee
  • IMDB Code: 7622902

Để lại ý kiến của bạn