SD
252 lượt xem Download
Biệt Đội Rồng

Biệt Đội Rồng (1983)

Dragon Attack | Fantasy Mission Force

1983 Taiwan, Hong Kong 90 min Mandarin, Cantonese

Đạo diễn

Yen-Ping Chu

Diễn viên

Jackie Chan, Brigitte Lin, Yu Wang, Yueh Sun

Nội dung

Đế quốc Nhật âm mưu xâm chiếm toàn thế giới và tiến hành bắt giữ tư lệnh liên quân đồng minh làm tù binh. Một lực lượng giải cứu cho vị tư lệnh được thành lập gồm các tay cao thủ. Hòa bình và an nguy của thế giới lúc này được đánh đổi với các điều kiện của nhóm giải cứu đặt ra: Vàng và hủy giấy tờ liên quan đến lý lịch đen của cả nhóm.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 0079509
  • Director: Yen-Ping Chu
  • Actors: Jackie Chan, Brigitte Lin, Yu Wang, Yueh Sun
  • Writer: Hsin Wei (screenplay)
  • Year: 1983
  • IMDB rating: 4.8/10 (theo IMDb)
  • Country: Taiwan, Hong Kong
  • Language: Mandarin, Cantonese

Để lại ý kiến của bạn