SD
85 lượt xem Download
[FFVNLT] Hồ Sơ Trinh Sát 1

[FFVNLT] Hồ Sơ Trinh Sát 1 ()

Detective Investigation Files 1

20 Tập

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Case 1: giết người lấy tiền bảo hiểm

Lý Thành Xương –

Thôi Gia Bảo – Lý Văn Phương

Lương Vịnh Lâm

Ôn Song Yến – nhân chứng

Case 2: thiên sứ giết người

Lý Quế Anh – Khả Nhi Đặng

Tử Phong – Hồ Tâm Hoàng

Phụng Quỳnh – Angel

Tưởng Văn Đoan – Điệp

Ngải Uy – ông Hoàng

Lương Thuần Yến

Case 3: con bướm giết người Mạch

Thuý Nhàn – Trịnh Uyển Đình

Tưởng Chí Quang – Hoàng Duy An

Mã Đức Chung – Đặng Phong

Trương Diên – Lam Ân Mỹ

Chung Hán Lương – em Mỹ

Thái Quốc Quyền – ông Lam

Phùng Tố Ba – mẹ Phong

Hà Quốc Vinh – John

Case 4: gái làng chơi làm tiền

Trương Tuệ Nghi – Bạch My Lâu

Nam Quang – Đinh Thủ Lễ

Đặng Anh Mẫn – Hà Tử Minh

Tăng Huệ Vân – bà Hà

Lương Kiện Bình – ông Lưu

Trần Hiểu Vân – bà Lưu

Lưu Giang – ông Trần

Hàn Mã Lợi – bà Trần

Quách Chính Hồng – Cường

Case 5: bắt cóc tống tiền

Trần Mỹ Kỳ – Cao Mẫn

Lạc Ứng Quân – Giản Chí Siêu

Trần Gia Huy – Giản Chí Viễn

Hạ Thiệu Thanh – Kiều Sở

Cổ Minh Hoa – Đổng Uy

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn