SD
122 lượt xem Download
Hai Kiếp Yêu Tinh

Hai Kiếp Yêu Tinh (2017)

Hanson and the Beast

2017 China 110 min Mandarin, Shanghainese

Đạo diễn

Yang Xiao

Diễn viên

William Feng, Jingfei Guo, Guangjie Li, Yifei Liu

Nội dung

Phim Hai Kiếp Yêu Tinh Phim kể về câu chuyện tình yêu nơi đô thị. Viên Soái là 1 nhân viên đô thị bình thường rơi vào tình yêu với một con hồ yêu Bạch Khiên Sở, BOT (Cục quản lý yêu quái) vì ngăn cản người và yêu quái yêu nhau, phái nhân viên lùng bắt hồ yêu Bạch Khiên Sở đã làm trái quy tắc. Viên Soái vì người yêu hồ ly, dũng cảm xông vào yêu giới.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.6
  • Country: China
  • Year: 2017
  • Language: Mandarin, Shanghainese
  • Writer: Yiwen Guo, Yang Xiao
  • Director: Yang Xiao
  • Actors: William Feng, Jingfei Guo, Guangjie Li, Yifei Liu
  • IMDB Code: 7787418

Để lại ý kiến của bạn