SD
172 lượt xem Download
Hành Tinh Siêu Nhân

Hành Tinh Siêu Nhân (2018–)

Krypton

2018– USA 45 min English

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ian McElhinney, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Shaun Sipos, Blake Ritson, Phill Langhorne, Gordon Alexander, Sarah Armstrong, Una Carroll, Oliver Cotton, Killian Coyle, Desmond Edwards, Malachi Hallett, Asiatu Koroma, Faisal Mohammed, Jennifer Lee Moon, India Mullen, Alexis Raben, Tipper Seifert-Cleveland, Andrea Vasiliou, Peter Basham, Kim Adis, Sonita Henry

Nội dung

Lấy bối cảnh quê hương của Superman – hành tinh Krypton trước khi bị phá hủy. Nhân vật chính của phim là ông nội của Superman – Seg-El, người đàn ông đã phải chiến đấu để chuộc lại danh dự của gia đình và cứu vớt thế giới khỏi sự hỗn loạn

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 7.5
  • Country: USA
  • Year: 2018–
  • Language: English
  • Writer: Damian Kindler
  • Actors: Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ian McElhinney, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Shaun Sipos, Blake Ritson, Phill Langhorne, Gordon Alexander, Sarah Armstrong, Una Carroll, Oliver Cotton, Killian Coyle, Desmond Edwards, Malachi Hallett, Asiatu Koroma, Faisal Mohammed, Jennifer Lee Moon, India Mullen, Alexis Raben, Tipper Seifert-Cleveland, Andrea Vasiliou, Peter Basham, Kim Adis, Sonita Henry
  • IMDB Code: 4276624

Để lại ý kiến của bạn