SD
247 lượt xem Download
Hành Trình Sa Mạc

Hành Trình Sa Mạc (2014)

Theeb

2014 United Arab Emirates, Qatar, Jordan, UK 100 min Arabic

Đạo diễn

Naji Abu Nowar

Diễn viên

Jacir Eid Al-Hwietat, Hassan Mutlag Al-Maraiyeh, Hussein Salameh Al-Sweilhiyeen, Jack Fox, Marji Audeh, Hmood Ali, Abdul Aziz Mousa, Baha Othman, Baha Othman, Ali Omayan, Aswad Gasem, Ali Saleh, Abdullah Atawi, Suleiman Fraj, Hisham Ahmand

Nội dung

Phim Theeb 2015 nói về tỉnh Ottoman của Hijaz trong Thế chiến thứ nhất, Bedouin cậu bé trải qua một sự vội vàng lớn trước tuổi của mính, ông dấn thân vào một cuộc hành trình sa mạc đầy nguy hiểm để hướng dẫn một sĩ quan người Anh đến nơi bí mật của mình.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3170902
  • Director: Naji Abu Nowar
  • Actors: Jacir Eid Al-Hwietat, Hassan Mutlag Al-Maraiyeh, Hussein Salameh Al-Sweilhiyeen, Jack Fox, Marji Audeh, Hmood Ali, Abdul Aziz Mousa, Baha Othman, Baha Othman, Ali Omayan, Aswad Gasem, Ali Saleh, Abdullah Atawi, Suleiman Fraj, Hisham Ahmand
  • Writer: Naji Abu Nowar, Bassel Ghandour
  • Year: 2014
  • IMDB rating: 7.2
  • Country: United Arab Emirates, Qatar, Jordan, UK
  • Language: Arabic
  • Budget: $283,024

Để lại ý kiến của bạn