SD
186 lượt xem Download
Hiện Tại Đúng, Sau Này Sai

Hiện Tại Đúng, Sau Này Sai (2015)

Right Now, Wrong Then

2015 South Korea 121 min Korean

Đạo diễn

Sang-soo Hong

Diễn viên

Jae-yeong Jeong, Min-hee Kim, Yeo-jeong Yoon, Ju-bong Gi, Hwa-Jeong Choi, Joon-sang Yoo, Young-hwa Seo, Ah-sung Ko

Nội dung

Một câu chuyện, kể hai lần. Là chuyện đúng ở hiện tại, lại là sai của sau này. Phim được dàn dựng hết sức khéo léo và nhận được sự khen ngợi của khắp giới phê bình phim ảnh. Cùng một thời điểm, cũng hai con người ấy, cũng vào thời khắc ấy nhưng qua hai lần kể, câu chuyện đã khác đi rồi…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 4768776
  • Director: Sang-soo Hong
  • Actors: Jae-yeong Jeong, Min-hee Kim, Yeo-jeong Yoon, Ju-bong Gi, Hwa-Jeong Choi, Joon-sang Yoo, Young-hwa Seo, Ah-sung Ko
  • Writer: Sang-soo Hong
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 7.2
  • Country: South Korea
  • Language: Korean

Để lại ý kiến của bạn