SD
267 lượt xem Download
Hiệp Sĩ Dòng Đền: Phần 1

Hiệp Sĩ Dòng Đền: Phần 1 (2017–)

Knightfall: Season 1

2017– USA 60 min English
5/10

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Julian Ovenden, Olivia Ross, Ed Stoppard, Sabrina Bartlett, Bobby Schofield, Sarah-Sofie Boussnina, Jim Carter, Nasser Memarzia, Edward Bourne, Cengiz Dervis, Amelia Clarkson, Akin Gazi, Claudia Bassols, Jim High, Enrique Arce

Nội dung

Một cái nhìn vào những ngày cuối cùng của Hiệp sĩ Templar trong thế kỷ 14.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.3
  • Country: USA
  • Year: 2017–
  • Language: English
  • Writer: Richard Rayner
  • Actors: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Julian Ovenden, Olivia Ross, Ed Stoppard, Sabrina Bartlett, Bobby Schofield, Sarah-Sofie Boussnina, Jim Carter, Nasser Memarzia, Edward Bourne, Cengiz Dervis, Amelia Clarkson, Akin Gazi, Claudia Bassols, Jim High, Enrique Arce
  • IMDB Code: 4555364

Để lại ý kiến của bạn