SD
33 lượt xem Download
Hổ Chúa

Hổ Chúa (2015)

The Tiger: An Old Hunter's Tale

2015 South Korea 139 min Korean

Đạo diễn

Hoon-jung Park

Diễn viên

Min-sik Choi, Man-sik Jeong, Hong-pa Kim, Sang-ho Kim, Eun-woo Lee, Mi-ran Ra, Hyun Seung-min, Yoo-Bin Sung, Jung Suk Won, Ren Ôsugi

Nội dung

Hổ chúa (The Tiger: An Old Hunter’s Tale) có nội dung phim kể về con hổ cuối cùng của triều đại Joseon và người thợ săn giỏi nhất Chun Man Duk thời điểm đó. Hổ chúa có sự tham gia của Choi Min Sik, Jeong Man Sik, Kim Sang Ho, Sung Yoo Bin…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Hoon-jung Park
  • Actors: Min-sik Choi, Man-sik Jeong, Hong-pa Kim, Sang-ho Kim, Eun-woo Lee, Mi-ran Ra, Hyun Seung-min, Yoo-Bin Sung, Jung Suk Won, Ren Ôsugi
  • Writer: Hoon-jung Park
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 7.3
  • Country: South Korea
  • Language: Korean
  • IMDB Code: 5066556

Để lại ý kiến của bạn