SD
140 lượt xem Download
Hộ Vệ Siêu Anh Hùng

Hộ Vệ Siêu Anh Hùng (2017–)

The Defenders

2017– USA 50 min English

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones, Elodie Yung, Jessica Henwick, Scott Glenn, Sigourney Weaver, Wai Ching Ho, Elden Henson, Simone Missick, Rosario Dawson, Yutaka Takeuchi, Eka Darville, Ramon Rodriguez, Rachael Taylor, Deborah Ann Woll, Babs Olusanmokun, Chloe Levine, Michelle Federer, J. Mallory McCree, Ron Simons, Debbi Morgan

Nội dung

Phim Hộ Vệ Siêu Anh Hùng – The Defenders 2017: Dõi theo bốn siêu anh hùng Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage và Iron Fist. Bộ tứ các siêu anh hùng hợp lực với nhau với một mục tiêu chung là bảo vệ thành phố New York.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 8.2
  • Country: USA
  • Year: 2017–
  • Language: English
  • Writer: Marco Ramirez
  • Actors: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones, Elodie Yung, Jessica Henwick, Scott Glenn, Sigourney Weaver, Wai Ching Ho, Elden Henson, Simone Missick, Rosario Dawson, Yutaka Takeuchi, Eka Darville, Ramon Rodriguez, Rachael Taylor, Deborah Ann Woll, Babs Olusanmokun, Chloe Levine, Michelle Federer, J. Mallory McCree, Ron Simons, Debbi Morgan
  • IMDB Code: 4230076

Để lại ý kiến của bạn