SD
41 lượt xem Download
Hội Pháp Sư (Phần 2)

Hội Pháp Sư (Phần 2) (2015–)

The Magicians

2015– USA 60 min English

Đạo diễn

N/A

Diễn viên

Jason Ralph, Stella Maeve, Arjun Gupta, Hale Appleman, Summer Bishil, Olivia Taylor Dudley, Jade Tailor, Rick Worthy, Mackenzie Astin, Brittany Curran

Nội dung

Trong The Magicians – Hội Pháp Sư phần 2, sau cuộc chiến với The Beast, Quentin và nhóm của mình tranh cãi nhau về một kế hoạch mới, trong khi Julia đã đạt được một cam kết nguy hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 4254242
  • Director: N/A
  • Actors: Jason Ralph, Stella Maeve, Arjun Gupta, Hale Appleman, Summer Bishil, Olivia Taylor Dudley, Jade Tailor, Rick Worthy, Mackenzie Astin, Brittany Curran
  • Writer: N/A
  • Year: 2015–
  • IMDB rating: 7.5
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn