SD
18 lượt xem Download
Hội Winx Công Chúa: Bí Mật Dưới Đáy Vực

Hội Winx Công Chúa: Bí Mật Dưới Đáy Vực (2014)

Winx Club: The Mystery of the Abyss

2014 Italy 83 min Italian

Đạo diễn

Iginio Straffi

Diễn viên

Alberto Bognanni, Letizia Ciampa, Domitilla D'Amico, Federica De Bortoli, Tatiana Dessi, Gemma Donati, Luigi Ferraro, Alessandra Korompay, Ilaria Latini, Laura Lenghi, Perla Liberatori, Mat Lucas, Franca Lumachi, Rachele Paolelli, Emanuela Rossi

Nội dung

Sau thất bại của Tritannus, Trix đã quay trở lại, họ muốn thống trị Ngai Vàng của Hoàng Đế ở Đại Dương Vô Tận và lấy sức mạnh khổng lồ của nó, điều này đã đến tai của Politea, cô ta sẵn sàng hợp tác với Trix , cô ta gợi ý rằng muốn khởi động cái Ngai Vàng, thì hãy cứu Tritannus khỏi nhà tù mà hắn ta bị vua cha đẩy vào giam giữ đã, nhưng trước hết, phải cần có sức mạnh của một vị vua để giúp sức cho chuyện này.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Iginio Straffi
  • Actors: Alberto Bognanni, Letizia Ciampa, Domitilla D'Amico, Federica De Bortoli, Tatiana Dessi, Gemma Donati, Luigi Ferraro, Alessandra Korompay, Ilaria Latini, Laura Lenghi, Perla Liberatori, Mat Lucas, Franca Lumachi, Rachele Paolelli, Emanuela Rossi
  • Writer: Giovanni Masi, Iginio Straffi
  • Year: 2014
  • IMDB rating: 4.7
  • Country: Italy
  • Language: Italian
  • IMDB Code: 3885932

Để lại ý kiến của bạn