SD
23 lượt xem Download
Hơn Cả Viên Đạn

Hơn Cả Viên Đạn (2017)

Bullet Head

2017 Bulgaria, USA 93 min English

Đạo diễn

Paul Solet

Diễn viên

Adrien Brody, Antonio Banderas, John Malkovich, Rory Culkin, Alexandra Dinu, Cristina Segovia, Ori Pfeffer, Owen Davis, Velizar Binev, Josh Ethier, Keith D. Evans, Jason Francis, Jason Fenton, Clive Sawyer, Deyan Petrov

Nội dung

Ba tên tội phạm đột nhập vào một nhà kho, định sẽ hốt một mẻ lớn. Nhưng chúng không ngờ, mối đe dọa nguy hiểm hơn cả súng đạn đang chờ đợi chúng

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.2
  • Country: Bulgaria, USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Paul Solet
  • Director: Paul Solet
  • Actors: Adrien Brody, Antonio Banderas, John Malkovich, Rory Culkin, Alexandra Dinu, Cristina Segovia, Ori Pfeffer, Owen Davis, Velizar Binev, Josh Ethier, Keith D. Evans, Jason Francis, Jason Fenton, Clive Sawyer, Deyan Petrov
  • IMDB Code: 6204340

Để lại ý kiến của bạn