SD
659 lượt xem Download
Kẻ Bắt Chước

Kẻ Bắt Chước (2017)

The Mimic

2017 South Korea 100 min Korean

Đạo diễn

Jung Huh

Diễn viên

Jin Heo, Jun Hyeok Lee, Hyuk-kwon Park, Rin-Ah Shin, Jung-ah Yum

Nội dung

The Jangsan Tiger, who mimics human voices to lure them close, encounters a family affected by the creature.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.4
  • Country: South Korea
  • Year: 2017
  • Language: Korean
  • Writer: Jung Huh
  • Director: Jung Huh
  • Actors: Jin Heo, Jun Hyeok Lee, Hyuk-kwon Park, Rin-Ah Shin, Jung-ah Yum
  • IMDB Code: 7046826

Để lại ý kiến của bạn