SD
169 lượt xem Download
Kẻ Du Hành: Phần 1

Kẻ Du Hành: Phần 1 (2016–)

Travelers: Season 1

2016– Canada, USA 45 min English

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper, Jared Abrahamson, Reilly Dolman, Leah Cairns, Patrick Gilmore, J. Alex Brinson, Arnold Pinnock, Jennifer Spence

Nội dung

Trong tương lai cách đây hàng trăm năm, những con người sống sót đã tìm ra cách đưa tiềm thức ngược thời gian vào những con người ở thế kỷ 21. Những người du hành này chiếm lấy cuộc sống của những người khác trong khi cố gắng giúp loài người tránh tương lai khủng khiếp.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 8.1
  • Country: Canada, USA
  • Year: 2016–
  • Language: English
  • Writer: Brad Wright
  • Actors: Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper, Jared Abrahamson, Reilly Dolman, Leah Cairns, Patrick Gilmore, J. Alex Brinson, Arnold Pinnock, Jennifer Spence
  • IMDB Code: 5651844

Để lại ý kiến của bạn