SD
141 lượt xem Download
Kẻ Ngoài Cuộc

Kẻ Ngoài Cuộc (2018)

The Outsider

2018 USA English, Japanese

Đạo diễn

Martin Zandvliet

Diễn viên

Jared Leto, Tadanobu Asano, Kippei Shîna, Shioli Kutsuna, Emile Hirsch, Ray Nicholson, Rory Cochrane, Nao Ohmori, Min Tanaka, Masaki Miura, Shun Sugata, Hiroya Shimizu, Hiro, Young Dais, Gô Jibiki

Nội dung

An epic set in post-WWII Japan and centered on an American former G.I. who joins the yakuza.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.4
  • Country: USA
  • Year: 2018
  • Language: English, Japanese
  • Writer: John Linson , Andrew Baldwin
  • Director: Martin Zandvliet
  • Actors: Jared Leto, Tadanobu Asano, Kippei Shîna, Shioli Kutsuna, Emile Hirsch, Ray Nicholson, Rory Cochrane, Nao Ohmori, Min Tanaka, Masaki Miura, Shun Sugata, Hiroya Shimizu, Hiro, Young Dais, Gô Jibiki
  • IMDB Code: 2011311

Để lại ý kiến của bạn