HD
160 lượt xem Download
Kẻ Phán Quyết

Kẻ Phán Quyết (2019)

American Hangman

2019 Canada 99 min English

Nội dung

Một người đàn ông giấu tên đăng một nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy anh ta đã bắt cóc hai người lạ và có ý định giết chết một người trước khi hết ngày. Ý định của anh là tổ chức một cuộc ‘thử nghiệm’ trực tuyến. Khi các nhà chức trách nhận ra những gì đang xảy ra, rõ ràng là công chúng trực tuyến sẽ đóng vai trò là thẩm phán và bồi thẩm đoàn.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 5.8 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn