SD
1339 lượt xem Download
Kẻ Thu Nợ

Kẻ Thu Nợ (2018)

The Debt Collector

2018 USA English

Đạo diễn

Jesse V. Johnson

Diễn viên

Scott Adkins, Michael Paré, Tony Todd, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Robert Rusler, Selina Lo, Essam Ferris, Sara Finley, Nihan Gur, David William No, Rich Manley, Danice Cabanela, Marshal Hilton, Grant Harling

Nội dung

Một võ sĩ được đào tạo theo phong cách cổ điển đi làm việc như là một kẻ thu nợ nần. Công việc dường như dễ dàng, cho đến khi một khách hàng kéo anh ta vào một tình huống sâu hơn bao giờ hết không thể được dự đoán dược các nguy hiểm đang rình rập anh..

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Country: USA
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Jesse V. Johnson, Stu Small
  • Director: Jesse V. Johnson
  • Actors: Scott Adkins, Michael Paré, Tony Todd, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Robert Rusler, Selina Lo, Essam Ferris, Sara Finley, Nihan Gur, David William No, Rich Manley, Danice Cabanela, Marshal Hilton, Grant Harling
  • IMDB Code: 7448180

Để lại ý kiến của bạn