SD
92 lượt xem Download
Kết Thúc Của Thế Giới

Kết Thúc Của Thế Giới (2013)

The World's End

2013 UK, USA, Japan 109 min English

Đạo diễn

Edgar Wright

Diễn viên

Thomas Law, Zachary Bailess, Jasper Levine, James Tarpey, Luke Bromley, Sophie Evans, Samantha White, Rose Reynolds, Richard Hadfield, Flora Slorach, Francesca Reidie, Charlotte Reidie, Pierce Brosnan, David Bradley, Michael Smiley

Nội dung

Sau 20 năm, 5 người bạn gặp lại tại một quán rượu để say bí tỉ một lần nữa. Họ tình cờ tìm thấy một tài liệu cổ “Kết Thúc Của Thế Giới” từ người đàn ông tên Gary King. Khi lục lại quá khứ và hiện tại, họ thấy mọi sự kiện đều phù hợp. Tài liệu này khiến họ cảm thấy lo lắng cho tương lai của thế giới và loài người….

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 7
  • Country: UK, USA, Japan
  • Year: 2013
  • Language: English
  • Writer: Simon Pegg, Edgar Wright
  • Director: Edgar Wright
  • Actors: Thomas Law, Zachary Bailess, Jasper Levine, James Tarpey, Luke Bromley, Sophie Evans, Samantha White, Rose Reynolds, Richard Hadfield, Flora Slorach, Francesca Reidie, Charlotte Reidie, Pierce Brosnan, David Bradley, Michael Smiley
  • Budget: $26,004,851
  • IMDB Code: 1213663

Để lại ý kiến của bạn