SD
102 lượt xem Download
Lá Chắn Đen Của Falworth

Lá Chắn Đen Của Falworth (1954)

The Black Shield of Falworth

1954 USA 99 min English

Đạo diễn

Rudolph Maté

Diễn viên

Tony Curtis, Janet Leigh, David Farrar, Barbara Rush, Herbert Marshall, Torin Thatcher, Dan O'Herlihy, Patrick O'Neal, Craig Hill, Ian Keith, Doris Lloyd, Rhys Williams, Leonard Mudie, Maurice Marsac, Leo Britt

Nội dung

Do lời xàm tấu của Alban là kẻ bí mật âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, nhà quý tộc Falworth đã bị kết tội phản loạn và cả gia tộc phải bị xử tử theo lệnh của vua Henry IV. Tuy nhiên hai anh em Myles và Meg là con của Falworth lại thoát nạn và họ phải mai danh ẩn tích. Nhiều năm sau, tình cờ qua chiếc nhẫn có hình ưng sư, Myles mới biết ra gốc tích của mình. Chàng quyết tâm báo thù và giải oan cho cha, đồng thời cứu cho nước Anh đang đứng trên bờ vực thẳm bởi lòng tham lam và gian trá của Alban.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.5
  • Country: USA
  • Year: 1954
  • Language: English
  • Writer: Oscar Brodney , Howard Pyle
  • Director: Rudolph Maté
  • Actors: Tony Curtis, Janet Leigh, David Farrar, Barbara Rush, Herbert Marshall, Torin Thatcher, Dan O'Herlihy, Patrick O'Neal, Craig Hill, Ian Keith, Doris Lloyd, Rhys Williams, Leonard Mudie, Maurice Marsac, Leo Britt
  • IMDB Code: 0046789

Để lại ý kiến của bạn