SD
363 lượt xem Download
Leo Da Vinci – Truy Tìm Kho Báu

Leo Da Vinci – Truy Tìm Kho Báu (2018)

Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa

2018 Italy 85 min English

Đạo diễn

Sergio Manfio

Diễn viên

Johnny Yong Bosch, Cherami Leigh, Bryce Papenbrook, Faith Graham, Landen Beattie, Michael Sorich, Keith Silverstein, Jamieson Price, Darrel Guilbeau, Tom Fahn, Kyle McCarley, Tony Azzolino

Nội dung

Chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu của Leo Da Vinci và những người bạn. Điều bất ngờ gì đang chờ họ ở phía trước

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.5
  • Country: Italy
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Anna Manfio, Francesco Manfio , Francesco Manfio , Sergio Manfio , Sergio Manfio , Davide Stefanato
  • Director: Sergio Manfio
  • Actors: Johnny Yong Bosch, Cherami Leigh, Bryce Papenbrook, Faith Graham, Landen Beattie, Michael Sorich, Keith Silverstein, Jamieson Price, Darrel Guilbeau, Tom Fahn, Kyle McCarley, Tony Azzolino
  • IMDB Code: 7139246

Để lại ý kiến của bạn