SD
2745 lượt xem Download
Liêu Trai Chí Dị 2

Liêu Trai Chí Dị 2 (1990)

Erotic Ghost Story II

1990 Hong Kong 90 min Cantonese

Đạo diễn

Ngai Choi Lam

Diễn viên

Amy Yip, Chia Ling Ha, So Man, Hitomi Kudô, Wai-To Chan, Liang Chiang, Chi Jan Ha, Kiyoko Kamimura, Chung Lam, Chung Lin, Gwa-Pau Sai, Lap-Man Tan, Manfred Wong

Nội dung

Three vixens have meditated for 1,000 years to able to shed their animal natures and become human. For the final month of their rigors, they have moved near a village where women pray to a …

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6
  • Country: Hong Kong
  • Year: 1990
  • Language: Cantonese
  • Writer: Kwan Tsang
  • Director: Ngai Choi Lam
  • Actors: Amy Yip, Chia Ling Ha, So Man, Hitomi Kudô, Wai-To Chan, Liang Chiang, Chi Jan Ha, Kiyoko Kamimura, Chung Lam, Chung Lin, Gwa-Pau Sai, Lap-Man Tan, Manfred Wong
  • IMDB Code: 0100014

Để lại ý kiến của bạn