SD
233 lượt xem Download
Linh Hồn Tử Sĩ

Linh Hồn Tử Sĩ (2009)

Valhalla Rising

2009 Denmark, UK 93 min English

Đạo diễn

Nicolas Winding Refn

Diễn viên

Mads Mikkelsen, Alexander Morton, Stewart Porter, Maarten Stevenson, Matthew Zajac, Gordon Brown, Gary McCormack, Andrew Flanagan, James Ramsey, Gary Lewis, Jamie Sives, Ewan Stewart, Rony Bridges, Robert Harrison, Andy Nicolson

Nội dung

Phim xoay quanh nhân vật One-Eye câm lặng, một thủ lĩnh Viking, lòng quả cảm của anh chỉ có thể so sánh với sức mạnh siêu nhiên anh có. Trốn khỏi kiếp nô lệ, anh dong thuyền cùng với những binh lính theo đạo Thiên chúa đi tìm Đất thánh. Nhưng thay vì vậy, anh thấy mình bị lạc trong một lãnh địa lạ lẫm và nguy hiểm trùng trùng…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6
  • Country: Denmark, UK
  • Year: 2009
  • Language: English
  • Writer: Nicolas Winding Refn, Roy Jacobsen, Matthew Read
  • Director: Nicolas Winding Refn
  • Actors: Mads Mikkelsen, Alexander Morton, Stewart Porter, Maarten Stevenson, Matthew Zajac, Gordon Brown, Gary McCormack, Andrew Flanagan, James Ramsey, Gary Lewis, Jamie Sives, Ewan Stewart, Rony Bridges, Robert Harrison, Andy Nicolson
  • Budget: $17,546
  • IMDB Code: 0862467

Để lại ý kiến của bạn