SD
80 lượt xem Download
Little Bitches

Little Bitches (2018)

Little Bitches

2018 USA English

Đạo diễn

Nick Kreiss

Diễn viên

Jennette McCurdy, Kiersey Clemons, Virginia Gardner, Moises Arias, Karan Soni, Adrian Voo, Jaime Camil, Zachary Knighton, Kate Berlant, Andrew Santino, Brianne Howey, Adam Lustick, Moriel Adimor, Camilo Alonso, Chloe Bridges

Nội dung

Một nhóm bạn bè nguyện sẽ mở thư chấp nhận trường đại học vào cùng một thời điểm trong bữa tiệc cuối năm.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4
  • Country: USA
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Nick Kreiss
  • Director: Nick Kreiss
  • Actors: Jennette McCurdy, Kiersey Clemons, Virginia Gardner, Moises Arias, Karan Soni, Adrian Voo, Jaime Camil, Zachary Knighton, Kate Berlant, Andrew Santino, Brianne Howey, Adam Lustick, Moriel Adimor, Camilo Alonso, Chloe Bridges
  • IMDB Code: 5292624

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan