SD
97 lượt xem Download
Lối Thoát

Lối Thoát (2017)

The Escape

2017 UK 105 min English

Đạo diễn

Dominic Savage

Diễn viên

Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber, Marthe Keller, Jalil Lespert, Laura Donoughue

Nội dung

An ordinary woman makes an extraordinary decision which will change her life forever.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6
  • Country: UK
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Dominic Savage
  • Director: Dominic Savage
  • Actors: Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber, Marthe Keller, Jalil Lespert, Laura Donoughue
  • IMDB Code: 6069126

Để lại ý kiến của bạn