SD
249 lượt xem Download

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Tên tiếng Việt:Lữ Khách Cô Đơn
Tên tiếng Anh:The Maverick
Tên tiếng Hoa:孤城客 – Cô Thành Khách
Số tập :20
Giám chế: Ngũ Nhuận Toàn
Diễn viên:
– Châu Nhuận Phát
– Trang Tịnh Nhi
– Âu Dương Phối San
– Tuyết Ly

Thành chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Thành Âu Dương Kiếm có 1 đứa con rơi tên Liễu Trí. Vào đúng ngày sinh của Trí, có lời sấm truyền Hung Tinh hạ thế, nên Âu Dương Kiếm hạ lệnh giết chết toàn bộ những đứa bé sơ sinh được sinh ra trong ngày đó. Trí may mắn thoát khỏi họa sát thân, lớn lên trở về Đệ Nhất Thành ngăn cản mưu đồ bá nghiệp của Âu Dương Kiếm…

Thông tin chi tiết

  • Giám chế: Ngũ Nhuận Toàn
  • Số tập: 20
  • Tên tiếng Hoa: 孤城客 - Cô Thành Khách
  • Tên tiếng Anh: The Maverick
  • Tên tiếng Việt: Lữ Khách Cô Đơn

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan