SD
29 lượt xem Download
Ma Ám

Ma Ám (2017)

Haunted

2017 Italy 86 min English

Đạo diễn

Eros D'Antona

Diễn viên

Roberto D'Antona, Michael Segal, David White, Annamaria Lorusso, Diandra Elettra Moscogiuri, Danilo Uncino, Alex D'Antona, Mirko D'Antona, Francesco Emulo

Nội dung

Một nhà văn tham vọng trả tiền cho em gái mình để chăm sóc ngôi nhà của cô trong khi cô ra khỏi thị trấn, nhưng những gì anh thấy ở đó là đáng sợ hơn bất cứ câu chuyện nào anh viết.

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.6
  • Country: Italy
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Eros D'Antona , Eros D'Antona , Roberto D'Antona
  • Director: Eros D'Antona
  • Actors: Roberto D'Antona, Michael Segal, David White, Annamaria Lorusso, Diandra Elettra Moscogiuri, Danilo Uncino, Alex D'Antona, Mirko D'Antona, Francesco Emulo
  • IMDB Code: 3530328

Để lại ý kiến của bạn