SD
66 lượt xem Download
Ma Trận: Tái Lập

Ma Trận: Tái Lập (2003)

The Matrix Reloaded

2003 USA, Australia 138 min English, French

Đạo diễn

Lana Wachowski , Lilly Wachowski

Diễn viên

Ray Anthony, Christine Anu, Andy Arness, Alima Ashton-Sheibu, Helmut Bakaitis, Steve Bastoni, Don Battee, Monica Bellucci, Daniel Bernhardt, Valerie Berry, Ian Bliss, Liliana Bogatko, Michael Budd, Stoney Burke, Kelly Butler

Nội dung

Neo, Morpheus, Trinity và các đồng sự còn lại của mình tiếp tục cuộc chiến với những người nổi dậy của đế chế máy móc. Giờ đây ngày càng nhiều có nhiều con người được đánh thức khỏi ma trận và họ cố gắng để trở về với cuộc sống thực của mình. Và mặc dù ngày càng nhiều người được trở về với thực tại bọn người máy vẫn nổi dậy và cuộc chiến đã diễn ra tại thành phố Zion, thành phố duy nhất mà sự sống của loài người còn tồn tại…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 7.2
  • Country: USA, Australia
  • Year: 2003
  • Language: English, French
  • Writer: Lilly Wachowski, Lana Wachowski, Lilly Wachowski , Lana Wachowski
  • Director: Lana Wachowski , Lilly Wachowski
  • Actors: Ray Anthony, Christine Anu, Andy Arness, Alima Ashton-Sheibu, Helmut Bakaitis, Steve Bastoni, Don Battee, Monica Bellucci, Daniel Bernhardt, Valerie Berry, Ian Bliss, Liliana Bogatko, Michael Budd, Stoney Burke, Kelly Butler
  • Budget: $281,492,479
  • IMDB Code: 0234215

Để lại ý kiến của bạn