SD
69 lượt xem Download
Max Điên Cuồng 3

Max Điên Cuồng 3 (1985)

Mad Max Beyond Thunderdome

1985 Australia 107 min English

Đạo diễn

George Miller , George Ogilvie

Diễn viên

Mel Gibson, Bruce Spence, Adam Cockburn, Tina Turner, Frank Thring, Angelo Rossitto, Paul Larsson, Angry Anderson, Robert Grubb, George Spartels, Edwin Hodgeman, Bob Hornery, Andrew Oh, Ollie Hall, Lee Rice

Nội dung

Bartertown là một thành phố cạnh một sa mạc đã được quản lý để giữ lại một số công nghệ khi nền văn minh bị sụp đổ. Tài nguyên bị các thành phần man rợ cướp bóc. Max tham gia vào một cuộc đấu tranh quyền lực, trong ba bộ phim Mad Max này,lần đầu tiên phải giữ gìn thị trấn, các sa mạc và sau đó giải cứu những đứa trẻ vô tội mà ông đã phát hiện ra.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.3
  • Country: Australia
  • Year: 1985
  • Language: English
  • Writer: Terry Hayes, George Miller
  • Director: George Miller , George Ogilvie
  • Actors: Mel Gibson, Bruce Spence, Adam Cockburn, Tina Turner, Frank Thring, Angelo Rossitto, Paul Larsson, Angry Anderson, Robert Grubb, George Spartels, Edwin Hodgeman, Bob Hornery, Andrew Oh, Ollie Hall, Lee Rice
  • Budget: $36,200,000
  • IMDB Code: 0089530

Để lại ý kiến của bạn