SD
298 lượt xem Download
Minh Triều Cẩm Y Vệ

Minh Triều Cẩm Y Vệ ()

A Security Of The Ming Dynasty

Mandarin

Đạo diễn

Xue Wenhua

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Phim lấy bối cảnh triều Đại Minh thời Vĩnh Lạc, nói về Cẩm Y Vệ phó chỉ huy sứ Lý Nghị ở trong cục diện quan trường hỗn loạn của triều Minh minh tranh ám đấu, vì bảo vệ quốc gia mà cùng thế lực hắc ám đấu tranh.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Release date: 2017-12-05 (mainland China)
  • Language: Mandarin
  • Producer countries / regions: Mainland China
  • Type: action / martial arts / costume
  • Starring: should Hao Ming / Li Wei / repair Jie Kai
  • Director: Xue Wenhua

Để lại ý kiến của bạn