SD
101 lượt xem Download
My Daughter Is Missing

My Daughter Is Missing (2017)

My Daughter Is Missing

2017 USA English

Đạo diễn

Tamar Halpern

Diễn viên

Miranda Raison, Emmett J Scanlan, Sophie Robertson, Jovana Stojiljkovic, Milan Cucilovic, Fedor Djordjevic, Arnaud Humbert, Ivona Kustudic, Srdjan Pantelic, Milena Pavlovic, Vahidin Prelic, Miodrag Radonjic, Tijana Upcev, Zarko Zecevic

Nội dung

Sara, một hacker cũ và bây giờ là chuyên gia về an ninh Internet, đã đến Belgrade để tham dự một cuộc hội thảo về tội phạm mạng. Trong khi cô ấy ở đó, con gái và bạn học ở một trường cao đẳng bị bắt cóc bởi một nhóm buôn người Serbia sang châu Âu. Liệu Sara có thể cứu họ trước khi quá trễ?

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.5
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Jenny Paul
  • Director: Tamar Halpern
  • Actors: Miranda Raison, Emmett J Scanlan, Sophie Robertson, Jovana Stojiljkovic, Milan Cucilovic, Fedor Djordjevic, Arnaud Humbert, Ivona Kustudic, Srdjan Pantelic, Milena Pavlovic, Vahidin Prelic, Miodrag Radonjic, Tijana Upcev, Zarko Zecevic
  • IMDB Code: 6253360

Để lại ý kiến của bạn