SD
2811 lượt xem Download
Nghệ Thuật Khỏa Thân

Nghệ Thuật Khỏa Thân ()

Nude

USA English

Đạo diễn

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

NUDE explores perceptions of nudity in art by chronicling the creative process of photographer David Bellemere as he’s commissioned by NU Muses founder Steve Shaw to shoot a fine art calendar of nude photographs.

NUDE khám phá những nhận thức về ảnh khoả thân trong nghệ thuật bằng cách ghi chép lại quá trình sáng tạo của nhiếp ảnh gia David Bellemere khi ông được người Steve Nou sáng lập bởi NU Muses để chụp những bức ảnh khỏa thân.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn