SD
310 lượt xem Download

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Tên tiếng anh: Crossing boundaries
Tên phát hành ở hải ngoại: Người cha âm dương
TVB sản xuất năm: 1996
Số tập: 20
Giám chế: Lý Nguyên Khoa
Diễn viên:
Liêu Vỹ Hùng
Hứa Thiệu Hùng
Cung Từ Ân
Lưu Mỹ Quyên
Lâm Kỷ Hân

Thông tin chi tiết

  • Giám chế: Lý Nguyên Khoa
  • Số tập: 20
  • TVB sản xuất năm: 1996
  • Tên phát hành ở hải ngoại: Người cha âm dương
  • Tên tiếng anh: Crossing boundaries

Để lại ý kiến của bạn